VanEck đăng ký Quỹ chiến lược Bitcoin mới với SEC Hoa Kỳ

Cập nhật thông tin mới nhất về VanEck đăng ký Quỹ chiến lược Bitcoin mới với SEC Hoa Kỳ

Theo một bản cáo bạch được nộp hôm thứ Hai, nhà quản lý đầu tư toàn cầu VanEck đã nộp đơn đăng ký với SEC Hoa Kỳ cho Quỹ Chiến lược Bitcoin sẽ đầu tư vào các hợp đồng tương lai Bitcoin, ETP và các phương tiện đầu tư tổng hợp.

vaneck-apply-for-a-new-bitcoin-strategy-fund-with-the-us-sec

Nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC)

VanEck đã đệ trình một bản cáo bạch sơ bộ để khởi động một quỹ tương hỗ đầu tư vào hợp đồng tương lai Bitcoin

Được biết, quỹ sẽ tiếp xúc với một số hợp đồng tương lai Bitcoin nhất định thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó hoạt động tại Quần đảo Cayman. Quỹ sẽ không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác.

Bản cáo bạch lưu ý:

“Công ty con có cùng mục tiêu đầu tư với quỹ và sẽ tuân theo các chính sách và hạn chế đầu tư chung giống nhau, ngoại trừ việc, không giống như quỹ, nó có thể đầu tư không giới hạn vào hợp đồng tương lai Bitcoin.”

Theo bản cáo bạch, khoản đầu tư của quỹ vào công ty con sẽ không vượt quá 25% giá trị tổng tài sản của quỹ vào mỗi cuối quý của năm tài chính của quỹ. Ngoài ra, quỹ có thể đầu tư vào các chứng khoán bị hạn chế – chứng khoán được mua dưới hình thức bán riêng lẻ, chưa đăng ký từ một công ty phát hành – bao gồm cả các quỹ đầu tư tư nhân.

Lập trường về việc không đầu tư trực tiếp vào Bitcoin là rất quan trọng, vì SEC do dự trong việc phê duyệt bất kỳ điều gì cung cấp khả năng tiếp xúc trực tiếp với tiền điện tử vì sợ nhà đầu tư gặp rủi ro. Đây là một trong những điểm quan trọng trong quá trình xem xét ETF đang diễn ra, trong đó hiện có một số ETF mà SEC phải xử lý.

Tuần trước, SEC bắt đầu tìm kiếm thêm ý kiến ​​để xác nhận xem có nên bật đèn xanh cho đề xuất ETF Bitcoin của VanEck hay không.

Đọc thêm:

Tham gia với chúng tôi trên Telegram

theo dõi chúng tối trên Twitter

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook

Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address