Solana đã vượt 1,5 tỷ đô la trong doanh thu NFT, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi bắt kịp Ethereum

Cập nhật thông tin mới nhất về Solana đã vượt 1,5 tỷ đô la trong doanh thu NFT, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi bắt kịp Ethereum

Solana đã vượt qua 1,5 tỷ đô la doanh số NFT, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước trước khi bắt kịp Ethereum – AZCoin News


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address