Những người khai thác ETH đã kiếm được nhiều hơn gấp tám lần so với những người khai thác Bitcoin về phí giao dịch trong tháng 9, nhưng nó có ảnh hưởng đến giá Ethereum không?

Cập nhật thông tin mới nhất về Những người khai thác ETH đã kiếm được nhiều hơn gấp tám lần so với những người khai thác Bitcoin về phí giao dịch trong tháng 9, nhưng nó có ảnh hưởng đến giá Ethereum không?

Những người khai thác ETH đã kiếm được nhiều hơn gấp tám lần so với những người khai thác Bitcoin về phí giao dịch trong tháng 9, nhưng nó có ảnh hưởng đến giá Ethereum không? – Tin tức AZCoin


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address