Mark Zuckerberg: Trong thập kỷ tới sẽ loại bỏ những thách thức hàng năm để tập trung vào các mục tiêu dài hạn hơn, ‘chữa khỏi mọi bệnh tật’ và ‘các hình thức chính phủ mới’

Cập nhật thông tin mới nhất về Mark Zuckerberg: Trong thập kỷ tới sẽ loại bỏ những thách thức hàng năm để tập trung vào các mục tiêu dài hạn hơn, ‘chữa khỏi mọi bệnh tật’ và ‘các hình thức chính phủ mới’

Mark Zuckerberg: Trong thập kỷ tới sẽ loại bỏ những thách thức hàng năm để tập trung vào các mục tiêu dài hạn hơn, ‘chữa khỏi mọi bệnh tật’ và ‘các hình thức chính phủ mới’ – AZCoin News


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address