MacroStrategy, một công ty con của MicroStrategy, đã vay một khoản vay có thời hạn 205 triệu đô la để mua Bitcoin

Cập nhật thông tin mới nhất về MacroStrategy, một công ty con của MicroStrategy, đã vay một khoản vay có thời hạn 205 triệu đô la để mua Bitcoin

MacroStrategy, một công ty con của MicroStrategy, đã vay khoản vay có kỳ hạn 205 triệu đô la để mua Bitcoin – AZCoin News


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address