Kể từ khi đặt giá ATH là 44.000 đô la, giá của Yearn.finance đã điều chỉnh 70%, giảm xuống dưới 14.000 đô la vào đầu ngày hôm nay

Cập nhật thông tin mới nhất về Kể từ khi đặt giá ATH là 44.000 đô la, giá của Yearn.finance đã điều chỉnh 70%, giảm xuống dưới 14.000 đô la vào đầu ngày hôm nay

Kể từ khi đặt mức giá ATH là 44.000 đô la, giá của Yearn.finance đã điều chỉnh 70%, giảm xuống dưới 14.000 đô la vào đầu ngày hôm nay – AZCoin News


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address