Jed McCaleb cuối cùng đã kết thúc đợt bán phá giá tám năm đối với số lượng nắm giữ XRP của mình, chỉ còn lại 46,7 mã thông báo

Cập nhật thông tin mới nhất về Jed McCaleb cuối cùng đã kết thúc đợt bán phá giá tám năm đối với số lượng nắm giữ XRP của mình, chỉ còn lại 46,7 mã thông báo


Jed McCaleb cuối cùng đã kết thúc 8 năm bán phá giá nắm giữ XRP của mình, chỉ còn lại 46,7 mã thông báo – AZCoin News

Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address