Ba testnet Ethereum hiện đã có ngày ấn định cho hard fork ở London, một bước quan trọng để triển khai toàn bộ mạng chính

Cập nhật thông tin mới nhất về Ba testnet Ethereum hiện đã có ngày ấn định cho hard fork ở London, một bước quan trọng để triển khai toàn bộ mạng chính

Ba testnet Ethereum hiện đã có ngày ấn định cho hard fork ở London, một bước quan trọng để triển khai toàn bộ mạng chính – AZCoin News


Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address