47% người nắm giữ Bitcoin vẫn có lợi nhuận ở mức giá hiện tại trong khi phần lớn ở mức 52% thua lỗ

Cập nhật thông tin mới nhất về 47% người nắm giữ Bitcoin vẫn có lợi nhuận ở mức giá hiện tại trong khi phần lớn ở mức 52% thua lỗ


47% người nắm giữ Bitcoin vẫn có lãi ở mức giá hiện tại trong khi phần lớn ở mức 52% bị thua lỗ – AZCoin News

Viết một bình luận

Crypto logo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus cursus rutrum est nec suscipit. Ut et ultrices nisi. Vivamus id nisl ligula. Nulla sed iaculis ipsum.

Contact

Company Name

Address